Korrekt forsegling

Korrekt forsegling

Alt for mange plomber håndteres eller monteres ukorrekt og yder derfor ikke den rette sikkerhed. Udarbejd derfor procedurer for forsegling / plombering af dine transporter, forsendelser, målere osv.

Plomberingen bør kun foretages af betroede medarbejdere og bør aldrig overlades til eksterne medarbejdere / chaufføren o. lign.

Sørg for, at der fortages løbende kontrol, så ukorrekt håndtering og forsøg på manipulation forhindres.

Det er i såvel din, som i din kundes interesse, at enheden  / forsendelsen er korrekt forseglet.

Med venlig hilsen

Miladan – Forsegling & Sikring